Surah Ali Imran Ayat 159

Surah Ali Imran Ayat 159. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Terima kasih telah kembali lagi disitus kami, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah yang maha Esa.

"Kemenangan dan pertolongan datang hanya daripada Allah"
"Kemenangan dan pertolongan datang hanya daripada Allah" (Timothy Lucas)
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayat ini juga menjelaskan Rasulullah memiliki akhlak yang agung, di antaranya adalah pemaaf, memohonkan ampunan, suka bermusyawarah dan tawakkal. Fe bimâ rahmetin minallâhi linte lehum, ve lev kunte fazzan galîzal kalbi lenfaddû min havlike, fa'fu anhum vestagfir lehum ve şâvirhum fîl emr(emri), fe izâ.

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.

Terima kasih telah kembali lagi disitus kami, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah yang maha Esa.

10 Teguran Dari Surah Ali Imran - YouTube

Quran Surah Ali Imran Ayat 159 - Wulan

download surah ali imran ayat 159 mp3 - colorszero

5 Cara Membangun Keluarga Islami, Senantiasa Harmonis di ...

Download Surah Ali Imran Ayat 159 Mp3 - supernalje

Ayat AlQuran berkenaan keluarga (Surah Ali 'Imran Ayat 159 ...

Hukum Bacaan Surat Ali Imran Ayat 159 - Modern

Surah Ali Imran ayat 150 [QS. 3:150] » Tafsir Alquran ...

Surah Ali Imran ayat 159 [QS. 3:159] » Tafsir Alquran ...

Had you been rough, hard-hearted, they would surely have scattered away from you. Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan, ketika perang Uhud, semangat kaum muslimin berkobar untuk pergi berperang. Daftar terbuka Surah dengan ikon menu (kiri atas) untuk melompat Surah lain untuk membaca.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel