Man Khoroja Fi Tholabul Ilmi Kana Fi Sabilillahi Hatta

Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka ia ada di jalan Alloh hingga ia kembali. Subhanallah mencari ilmu dihitung sebagai aktivitas di jalanNya.

1 Bagaimana Pendapatmu Terhadap Orang2 Yg Berilmu Tetapi Tidak Mau Mengamalkan Ilmunya 2 Man Brainly Co Id

5282011 Man khoroja pi tholabil ilmi pahua pi sabilillahi hatta yarjia.

Man khoroja fi tholabul ilmi kana fi sabilillahi hatta. Menyebutkan Man khoroja fi tolabil ilmi fahua fi sabilillahi hatta yarjia Sesiapa keluar dalam mencari ilmu maka ia di jalan Allah hingga kembali. من علم علما علمه الله ما لم يعلم. Man allama ilman allamahullohu ma lam yalam.

Mencari Ilmu Wajib Alhamdulillahirobbil alamiin. Naskah Pidato Untuk Anak 1. 452015 Keutamaan mencari ilmu begitu banyaknya dalam sebuah hadits Nabi SAW.

Puji syukur kita panjatkan kepada Illahi Robbi sholawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rosululloh SAW kepada keluarga para shahabat dan para pengikut yang setia mengikuti jejak. Ajian waringin sungsang bismillahsun amatek ajiku waringin sungsang wayahipun tumurunangaubi awak mami turtinuting balapinacak suji kembar pipitu jajar maripitasri yen siyang angker kalane wengiduk samana akempal kumpuling rasanetraku dadi dinginnetraningsun emaspuputihe mutyaraireng-ireng wesi manikceploking netrawaliker uda ratihidep ingsun. Washshalatu wassalamu ala ashrofil ambiyai warmursalin saidina muhammadin wa ala alihi washahbihi wasallah.


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel